O nás

architektúra a ochrana pamiatok …

_AERO ATELIER * Sme všestranne zameraný architektonický ateliér … * Máme skúsenosti s navrhovaním rôznych typov stavieb a sme zocelený praxou zo skutočných realizácii….. _Aero ateliér vznikol v apríli r.2002 v Banskej Štiavnici, venuje sa širokému spektru architektúry od nizkorozpočtových a ekologických stavieb, rekonštrukcií pamiatok a historických objektov, cez návrhy individuálnych domov, bytových a polyfunčných domov, až po urbanizmus a verejný priestor

Ing. arch. Jaro Hrivnák (*1973) – autorizovaný architekt, absolvent Fa STU v Bratislave odbor obnova pamiatok, pred samostatnou praxou pracoval 3roky ako metodik pamiatkovej ochrany, v Banskej Štiavnici.

Ing. arch. Jozef Frajka (*1974) – autorizovaný architekt, absolvent Fa STU v Bratislave odbor ekologická a experimentálna architektura. Pred samostatnou praxou pracoval 1rok ako metodik pamiatkovej ochrany, v Banskej Štiavnici a 2roky ako architekt v pražskom atelieri.

Ing. arch. Boris Hochel (*1972) – architekt, absolvent Fa STU v Bratislave odbor ekologická a experimentálna architektura.