ZÁHORSKÁ VES náučný chodník

ZÁKLADNÉ INFO

NÁUČNÝ  CHODNÍK  ZÁHORSKÁ VES

aurori: Ing.arch Jaro Hrivnák, Ing.arch Jozef Frajka, Ing.arch. Boris Hochel
redakčná úprava: Jaro Hrivnák
spracovanie histórie: Mgr. Oto Šimkovič
grafická úprava: Peter Juríček

ZÁHORSKÁ VES je najzápadnejšia obec na Slovensku. Leží cca 20 kilometrov západne od mesta Malacky, v oblúku rieky Morava, ktorá zároveň tvorí prirodzenú hranicu so susedným Rakúskom.

Na pohnutej histórii Záhorskej Vsi sa dá v zjednodušenej forme vyrozprávať príbeh celého Slovenska. Najdramatickejšie bolo 20.storočie, kedy sa z rozvíjajúcej obce s na vlastnou fabrikou, železnicou a výbornou polohou blízko Viedne a Brna – centier Rakúska a Moravy, stala v časoch 1.československej republiky obec hraničná ale sebavedomá, ktorá neprerušila väzby na rakúskeho suseda ale vybudovala si vlastnú sebavedomú identitu, až po smutné vojnové časy a po nich nástup komunizmu, ktorého výsledkom bolo obohnanie obce ostatným drôtom a absolútne prerušenie kontaktu z rakúskym susedom. Zlom nastal až po roku 1989.

Tento príbeh aj s detailami sme odprezentovali formou náučného chodníku, ktorý prinesie mnoho zaujímavých informácií o obci,  jej histórii aj prítomnosti a osudoch miestnych obyvateľov.

Obsah sme spracovali v spolupráci s historikom a kronikárom obce Mgr. Otom Šimkovičom a s použitím materiálov, ktoré nám ochotne zapožičal.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Blízke pohorie: Malé Karpaty
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Záhorie
Prístup: Záhorská Ves
Trasa: chodník je situovaný v obci
Dĺžka: 2,7 km
Čas prechodu: cca 1 hodina
Počet zastávok: 22

Zameranie a typ chodníka:
historické, prírodovedné, ochranárske peší, letný aj zimný

Náročnosť terénu: nenáročný

ROZSAH

OBSAH

 

REALIZÁCIA