URBANIC Polyfunkčný dom

Štúdia

URBANIC POLYFUNKČNÝ DOM Cintorínska 10-12, 811 08 Bratislava Investor: Dixia Sollaris, s.r.o. Autori:  Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Ing. arch. Jozef Frajka Spolupráca: Ing.arch. Pavel Slovák Solltech, s.r.o. Statika Soling. s.r.o., Ing. Miloslav Klokner, Ing. Pavol Jančovič Realizátor: Vodohospodárske Stavby –  ekologický podnik, a.s. Projekt: 2008 – 2009, Realizácia: 10.2010 – 07.2012 Parametre: Plocha pozemku 1462 m2, Zastavaná plocha 1400m2 Úžitková plocha 2248 (byty),  732 (kancelárske priestory), 316 (obchodné priestory), 78 parkovacích miest Foto: Peter Hudec, Jaro Hrivnák, Tomáš Malý

Funkcie: 3PP-1PP / parkovanie *  1NP / parter, škôlka * 2NP- 3NP / administratíva * 3NP-6NP / byty 2-3-4-izbové * 7.NP / strešné vily

O koncepte, pozemku a zadaní.
V roku 2006 začala spolupráca nášho ateliéru s developerom Sollaris. Dostali sme za úlohu spraviť architektonický audit na priestor zaniknutej škôlky na cintorínskej ulici, ktorá susedila s dvorom maďarského gymnázia. Návrh, ktorý sme predložili dostal zelenú, a tak začal vznikať projekt polyfunkčného domu Urbanic.

Na začiatku návrhu existoval silný oporný bod, základná vodiaca línia, ktorej sme sa chytili. Prvorepubliková moderna a jej mestské bytové domy. Za pomerne strohou fasádou skrytý dobre fungujúci program, rozmanitá funkcia a prepracovaný detail.
Paralelnú líniu návrhu tvorili priame súvislosti so stavbou a jej lokalita. Parcela sa nachádza v centre Bratislavy, oproti konečnej zastávke trolejbusu. Ulica je pomerne úzka, nevľúdna k chodcom. Pomáha jej blízkosť filmového klubu Lumier /bývalý Charlies/. Neďaleko sa nachádza komplex starého Priora a hotela Kyjev. A to je atmosféra našeklokality, anonymná, smutná a s tou sme sa museli vysporiadať.“ Naopak dvorová strana parcely v sebe skrýva pozitívny náboj. Priamo susedí s vnútorným dvorom maďarského gymnázia. Túto devízu  sme mohli  využiť v návrhu. Jednou z podmienok magistrátu bola podmienka v navrhovanom objekte situovať materskú škôlku. Projekt musel skĺbiť niekoľko odlišných funkcií v jednej budove: funkčný mestský parter, škôlku pre deti, podzemné garáže, kancelárske resp. firemné priestory a bývanie.
Tvar, hmota Tvar nového polyfunkčného domu pripomína písmeno L . Svojimi vonkajšími stranami hmota kopíruje ulice Cintorínsku, Klemensovu a uzatvára tak mestský blok. V nároží spomenutých ulíc parter pozvoľna ustupuje a premyslene oživuje ulicu. Objekt navrhnutý tak, že jednotlivé funkcie prerastajú na fasádu. Prízemie, 1.poschodie a časť 2. poschodia sú určené a prispôsobené prevádzkam služieb a administratívy. Na fasáde sa táto funkcia premieta transparentnými zasklenými plochami kombinovanými s tmavomodrou horizontálne štrukturovanou fasádou.  Na spodnom tmavomodrom pásovaní je nenápadne zašifrovaný názov objektu, URBANIC. K obytnej funkcii sme zvolili horizontálne členenú fasádu, zvýraznenú vrstevnicovým usporiadaním jednotlivých podlaží a mäkké zaoblené línie. Odkaz na medzivojnovú architektúru mestských domov nájdete i na tejto časti fasády. Medziokenné farebné pásovanie oživuje a dynamizuje fasádu ale i opakuje princíp zviditeľnenia vnútorného. Každá farba patrí jednému bytu. Táto farebnosť sa premieta nielen na fasádu domu, ale je použitá na celkovú identifikáciu bytov. Vstupné dvere i schránky nesú rovnaký farebný odtieň. Horizontálne členenie zachováva i južná fasáda do dvora. Pásy balkónov plnia zároveň funkciu slnolamov. Sttrechu objektu uzatvárajú dve strešné vily.

 

Pôdorysy

 

 

 

 

 

Final