POLYFUNKČNÝ DOM Nitra Chrenovská cesta

1_popis

POLYFUKČNÝ DOM NITRA, Chrenovská cesta 1
Názov stavby: Prestavba skladu na polyfunkčný objekt, Nitra, Chrenovská cesta
Kategória: Rekonštrukcia a obnova budov
Autor: Ing. arch. Jaro Hrivnák, aeroatelier
Spolupráca: Ing. Štefan Matulík, Mgr.art. Braňo Škopek
Investor: ADOMA s.r.o. Nitra
Začiatok realizácie: marec 2008
Koniec realizácie: marec 2009
Foto: Jaro Hrivnák

Úvod: V civilizovaných krajinách je prirodzené, že historické technické budovy a fabriky po doslúžení dostávajú nový rozmer, funkciu a sú rekonštruované, pripadne integrované do väčšieho celku. Bohužiaľ u nás na Slovensku tento postup je veľmi zriedkavý. Naše technické pamiatky, väčšinou končia úplnou deštrukciou a zánikom a nahrádzajú ich objekty nové, z pravidla bez architektonickej a mestotvornej hodnoty. V rámci tohto smutného trendu boli Nitrania/Nitrančani svedkom zániku dvoch zaujímavých mestských industriálnych areálov, ktorých história siahala až do čias rakúsko-uhorskej monarchie /nitrianske mlyny – zbúrané v 2006, nitriansky cukrovar zbúraný v roku 1998/.

 

Projekt: Pôvodným zadaním bola rekonštrukcia objektu schátraného skladu na Chrenovskej ulici v Nitre na nový polyfunkčný objekt. Podmienky boli zadefinované pomerne jednoznačne, bolo nutné rešpektovať pôdorysnú a tvarovú siluetu existujúceho objektu. Po upresnení zámeru investora sme sa rozhodli pre architektonický koncept jednoduchej technickej stavby s priamym odkazom na historickú industriálnu architektúru, vrámci ktorého sme sa rozhodli použiť konštrukčné prvky ako nosný výtvarný nástroj pri dotvorení dizajnu objektu…
Charakteristika: Samotná stavba bola navrhovaná ako 4.podlažná s troma nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Objekt je obdĺžnikového pôdorysu s celkovými rozmermi 35,50 x 9,80 m, so sedlovou strechou. Svojou pozdĺžnou osou je orientovaný v smere východ – západ, rovnobežne s Chrenovskou ulicou. Na severozápadnej strane je situovaná priestranná drevená terasa, s ktorej sa vstupuje do budovy. Na prízemí /1.NP/ objektu bola projektovaná reštaurácia s kuchyňou a jedálňou. Táto funkcia sa v priebehu krátkeho využívania stavby zmenila na kaviareň /Kafe Platan/ a predajňu čerpadiel /Belumi/.
Na 1.poschodí /2.NP/ bol navrhnutý otvorený predajný priestor, ktorý je výškovo odstupňovaný kaskádou, stúpajúcou smerom z východu na západ. Odstupňovanie
súvisí s členením priestoru reštaurácie. Nad kuchyňou, ktorá sa nachádza na východnej strane, je strop najnižší, postupne stúpa a na západnej strane je najvyšší. Tu je
dnes situovaná vnútorná galéria kaviarne. V predajnom priestore 2.NP je to práve naopak. Najvyšší dvojúrovňový priestor sa nachádza na východnej strane a svetlá výška podlažia klesá smerom na západ. Jednotlivé úrovne sú poprepájané rampami, ktorých geometria je priznaná na severnej fasáde pásovými oknami rovnobežnými s geometriou rámp.
Na 2poschodí /3.NP/ sú umiestnené kancelárske priestory. Výrazným prvkom tohto podstrešného poschodia sú priznané veľkorozponové drevené priehradové nosníky. Schodisko: Všetky nadzemné poschodia sprístupňuje výrazné, vykonzolované schodisko s tvarom inšpirovaným leteckými dizajnom, Schodisko aj výťah sa nachádza na severnej strane, v blízkosti hlavného vstupu. Na exteriérovú úpravu budovy sme zvolili režné materiály – titánzinok, tehlový obklad červenej a okrovej farby a drevo. Okrovým odtieňom tehlového obkladu je premietnutý železobetónový nosný systém na fasádach objektu. Celkový výraz objektu je smerovaný k funkčnej, hmotovo jednoduchej stavbe, ktorej priznaný konštrukčný systém dotvára dizajn a je odkazom na zanikajúcu historickú industriálnu architektúru.

2_projekt

3_exteriér

4_interiér

5_výstavba