PETRŽALKA DRAŽDIAK

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

BYTOVÝ SÚBOR DRAŽDIAK

autori: Ing.arch. Jaro Hrivnák, Ing.arch. Jozef Frajka, Bc.arch. Martin Mišík _aeroatelier.sk
Koncept vychádza z paramentrov, ktoré daná lokalita ponúka. Jazero Draždiak, Chorvátske rameno, verejná pláž a s ňou spojené služby, promenáda, lužný les.

Snažili sme sa priznať a zároveň posilniť to, čo charakterizuje tento pozemok. Pokúsili sme sa vytvoriť obytný súbor s vnútroblokovým dvorom otvoreným komunitnému bývaniu situovanému v blízkosti vodných plôch a zachovaným fragmentom lužného lesa.  Obytné bloky sme situovali tak, že popri Chorvátskom ramene tvoria charakter ulice. Prostredníctvom promenády a pešej zóny sme otvorili prepojenie ramena z jazerom. Petržalskú cyklotrasu vedúcu popri ramene sme vtiahli ku jazeru tak že sa napája na samostatný okruh pre peších a cyklistov vedúci popri brehu jazera. V rámci možností sme zachovali časť existujúcej zelene a túto integrovali do obytného súboru. Architektúra súboru je navrhnutá tak, aby každý byt mal dostatok preslnenia a terás s výhľadom na vodu a súčasne dostatok priestoru na oddych, služby a rekreáciu pri zachovaní intímneho charakteru priestoru. To sa prejavuje aj v zonácii  urbanizmu od súkromného, cez poloverejný až po verejný priestor.

Bytový súbor tvoria štyri objekty (A,B,C,D) a reštaurácia s prezliekárňami a zázemím záchrannej služby. Všetky byty ponúkajú príjemné výhľady na jazero respektíve na Chorvátske rameno.

Urbanizmus lokality je zónovaný na tri typy priestoru – verejný, poloverejný a súkromný.
Verejný priestor je prístupný verejnosti a zahŕňa prepojenie jazera a chorvátskeho ramena prostredníctvom novej pešej zóny, ktorá plynule nadväzuje na pešiu promenádu navrhovanú popri brehu jazera. Pešia zóna sa postupne zvažuje od chorvátskeho ramena k jazeru a plynule prechádza do vody ako drevené mólo. Promenáda je zamýšlaná ako široký chodník pre peších, vymedzujúci pláž od začiatku poloverejného priestoru. Ďalšou funkciou pridanou do verejného priestoru je kultúrny pavilón, ktorý je navrhnutý tak, aby v ňom mohli byť organizované verejné podujatia – besedy, koncerty, premietania filmov…V poloverejnom priestore je situovaná oddychová zóna s reštauráciou, ihriskom a zázemím pre kúpanie. Súkromný priestor je vymedzený vnútroblokovým priestorom, a je prístupná hlavne pre obyvatelov obytného súboru. Funguje ako pešia zóna s mobiliárom, detským ihriskom,  komunitnou záhradou a parkovou  zeleňou.

 

 

NÁVRH

VIZUALIZÁCIE