PETRŽALKA CITY vyzvaná súťaž

PODKLADY

AEROATELIER sa v roku 2006 zúčastnil vyzvanej architektonickej súťaže,  ktorú vyhlásil developer  PETRŽALKA  CITY  A.S. nám. snp 25 ,  811 01 Bratislava

Architektonickú súťaž bola zameraná na nájdenie  najvhodnejšieho  návrhu  zástavby  na  pozemku  V PRIESTORE:   Chorvátske rameno  – Hálova – Rusovská – Bratislava – Petržalka

SÚŤAŽ /Kritérium:

– výber najvhodnejšej koncepcie komplexného stvárnenia a využitia vymedzeného územia a optimálneho spôsobu jeho zástavby

– vytvorenie priestoru s nadštandardným výrazom a vzťahom k prostrediu a jestvujúcej zástavbe

– vypracovanie optimálneho podkladu pre spracovanie dokumentácie pre územné konanie

AUTORI NÁVRHU: Mgr.art. Martin Uhrík, Mgr.art. Branislav Škopek, Ing.arch. Jozef Frajka, Ing.arch. Jaro Hrivnák

 

NÁVRH

 

HMOTA

OBHAJOBY