Náučný chodník Záhorská Ves

ZÁKLADNÉ INFO

NÁUČNÝ  CHODNÍK  ZÁHORSKÁ VES

aurori: Ing.arch Jaro Hrivnák, Ing.arch Jozef Frajka, Ing.arch. Boris Hochel

redakčná úprava: Jaro Hrivnák

grafická úprava: Peter Juríček

ZÁHORSKÁ VES je najzápadnejšia obec na Slovensku. Leží cca 20 kilometrov západne od mesta Malacky, v oblúku rieky Morava, ktorá zároveň tvorí prirodzenú hranicu so susedným Rakúskom.

Na pohnutej histórii Záhorskej Vsi sa dá v zjednodušenej forme vyrozprávať príbeh celého Slovenska. Najdramatickejšie bolo 20.storočie, kedy sa z rozvíjajúcej obce s na vlastnou fabrikou, železnicou a výbornou polohou blízko Viedne a Brna – centier Rakúska a Moravy, stala v časoch 1.československej republiky obec hraničná ale sebavedomá, ktorá neprerušila väzby na rakúskeho suseda ale vybudovala si vlastnú sebavedomú identitu, až po smutné vojnové časy a po nich nástup komunizmu, ktorého výsledkom bolo obohnanie obce ostatným drôtom a absolútne prerušenie kontaktu z rakúskym susedom. Zlom nastal až po roku 1989.

Tento príbeh aj s detailami sme odprezentovali formou náučného chodníku, ktorý prinesie mnoho zaujímavých informácií o obci,  jej histórii aj prítomnosti a osudoch miestnych obyvateľov.

Obsah sme spracovali v spolupráci s historikom a kronikárom obce Mgr. Otom Šimkovičom a s použitím materiálov, ktoré nám ochotne zapožičal.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU

Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Blízke pohorie: Malé Karpaty

Chránené územie:

Chránená krajinná oblasť Záhorie

Prístup: Záhorská Ves

Trasa: chodník je situovaný v obci

Dĺžka: 2,7 km

Čas prechodu: cca 1 hodina

Počet zastávok: 22

Zameranie a typ chodníka:

historické, prírodovedné, ochranárske

peší, letný aj zimný

Náročnosť terénu: nenáročný

ROZSAH

OBSAH

 

REALIZÁCIA