KINO PALACE NITRA súťaž

1_zadanie súťaže a náš koncept

 

Cieľom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie bývalého kina Palace pre účely jeho novej náplne – multifunkčná sála so zázemím, kaviareň a priestor na workshopy. Sála ako primárna funkcia bude zameraná hlavne na scénické umenie a vizuálne umenie. Objekt by sa mal stať novým kultúrnym bodom na mape mesta Nitra. Objekt nie je národnou kultúrnou pamiatkov, ale nachádza sa v pamiatkovej zóne, má pamiatkovú hodnotu a patrí medzi pamätihodnosti mesta. Jeho autorom je významný slovenský architekt Friedrich Weinwurm. V druhej polovici 20.storočia bol však prestavaný a pôvodný rukopis autora sa vytratil. Návrh by sa s touto situáciou mal vhodným spôsobom vyrovnať.

Náš návrh : Na základe analýzy súčasného stavu kina a zadania mesta Nitry, sme sa rozhodli pre nasledujúci postup:

1.URBANISTICKÝ ZÁSAH Pred budovou kina sme vytvorili z jedného pruhu obslužnej komunikácie malý zhromažďovací priestor a priestor pre vonkajšiu terasu, ktorý sme navrhli  tak, aby okrem vonkajšieho posedenia vytváral účinný spomalovač dopravy.

2.ARCHITEKTONICKÉ ZÁSAHY:

2.1 BEZBARÉROVÉ PRÍZEMIE Prízemie kina sme navrhli v celom rozsahu bezbariérové.  Zachovali sme originálny vstup do kina aj s pôvodnou výškovou  úrovňou so schodmi, ktorú sme pomocou sústavy troch rámp situovaných v priestore kaviarne  prepojili s úrovňou chodníka na ulici. Sociálne zariadenia pre návštevníkov sme doplnili o wc pre hendikepovaných ľudí. V sále sme vyrovnali podlahu zrušením stupňovitého sedenia a prepojili sme ju s úrovňou podlahy pri východe z kina.

2.2 MULTIFUNKČNÁ SÁLAZÁZEMIE PRE ÚČINKUJÚCICH Sálu sme navrhli tak aby mohla fungovať v troch základných režimoch, ktoré majú svoje ďalšie obmeny.  Z tohto dôvodu sme sa rozhodli premeniť kinosálu na priestor  BLACK BOX  THEATRE, ktorý sa dá rýchlo variovať. Pre tento účel bolo nutné  zrušiť  stupňovitú podlahu kina a nahradiť  ju podlahou v rovine. Multifunkčný  priestor potrebuje  zázemie pre účinkujúcich a to sme vytvorili na poschodí, kde sme situovali   šatne so sociálnym zariadením a malou kuchynkou. Zo sály s dá dostať do šatne novým schodiskom situovaným pri východe so sály.  1.režim je DIVADLO. Pre tieto účely je v sále vyrovnaná podlaha a navrhnuté zásuvné hľadisko /telescopik seating systém/. Počas  klasického predstavenia je hľadisko  vysunuté a vytvára klasické divadlo  so sedením 105 miest v kreslách a daľších 45 miest je pridaných v troch radov stohovateľných stoličiek. V prípade moderného konceptu divadelného predstavenia alebo pri scénickom tanci ostáva hľadisko zasunuté a umožňuje sálu využiť v plnom rozsahu.  Zvuková a svetelná technika pre divadlo je ovládaná so samostatných boxov na poschodí v priestoroch premietarne kina. 2.režim je HUDOBNÝ KONCERT. Nitra je povestná absenciou hudobnej sály pre kapely.Koncerty komornej muziky sa odohrávajú najmä v synagóge alebo v župnom dome, koncerty alternatívnych kapiel sú v Nitre buď v malých hudobných baroch alebo nákupnom centre.S tohto dôvodu  je dôležité, aby kino fugovalo aj ako koncertná sála. Znova je možné použiť dva varianty.  Obidva varianty počítajú so zmontovaním rozoberateľného pódia. V prípade komorného koncertu vážnej alebo folkovej hudby je možné rozvinúť posuvné hľadisko s kapacitou 105+45 miest, v prípade koncertu kapely (rok, pop, jazz…) hľadisko ostáva zasunuté čím sa zvyšuje kapacita sály na 200-300 miest a vzniká priestor pre tancovanie… 3.režim KINO. Kino Palace svojim rozsahom už nemôže konkurovať moderným multipexom ale stále je v hre pre domáci KINOKLUB pre náročného diváka a z tohto dôvodu sme uvažovali aj o režime premietania filmov. V priestoroch premietarne na poschodí sme zachovali jeden box pre premietača a jeho techniku a v sále sme na konštrukciu odelujúcu skladový priestor od sály umiestnili premietacie plátno. Tento režim funguje rovnako aj ako auditórium na verejné prednášky a diskusie…

2.3 KAVIAREŇ Novovzniknutou funkciou v budove kina je kaviareň. Kaviareň sme situovali do úzkeho  uličného traktu v ktorom bola kedysi situovaná šatňa. Rozsahom to nie je veľká kaviareň ale počas jarných až jesenných dní môže využívať aj vonkajšie sedenie, čím svoju kapacitu zväčší. Kaviareň sme prepojili so vstupným vestibulom kina, v ktorom je situovaná šatňa pre návštevníkov aj sociálne zariadenia. Podlaha kaviarne je viacúrovňová prepojená rampami pre vyrovnanie rozdielu vstupu a východu z kina. Bar je situovaný pri vchode s vizuálnym kontaktom aj so vchodom aj s východom z kina.

3.OBNOVA KONCEPTU FRIDRICHA WEINWURMA 

2_výkresy

 

3_vizual