DOM ZO SLAMY Nitra_Chrenová

Úvod

SLAMENNÝ DOM NITRA – MIKOV DVOR
AUTOR * Ing. Arch. JAROSLAV HRIVNÁK
SPOLUPRÁCA  *  BARBORA HUDECOVÁ  *
INVESTOR  *  RODINA GÁLISOVCOV
PROJEKT  *  2016
REALIZÁCIA  * 2017-18

PARAMETRE:
zastavaná plocha objektu:
dom: 78,8 m2 /hlavná hmota/
zimná záhrada  15 m2
parkovací prístrešok 30 m2
úžitková plocha: 111,7m2
prízemie:  56,3 m2
poschodie: 55,4 m2
obostavaný priestor: 539 m3
počet podlaží: 2 /prízemie 1.np + poschodie2.np

POPIS: Dom je situovaný na západnej strane stavebnej parcely, vzdialenosť vstupného priečelia od hranice pozemku  je 6metrov.  Vzhľad a dispozičné riešenie vychádza z minimalistickej architektúry s použitím prvkov moderného domu s otvoreným priestorom a voľnou dispozíciou prízemia. Koncepcia  domu je postavená na princípoch ekologickej architektúry so štandardom nízkoenergetického domu a s použitím prírodných materiáloch.

Dom je  navrhnutý pre mladú rodinu, ktorej predstavou je postaviť ekologický dom z prírodných materiálov, s čo najmenšou spotrebou energií. Hmotové usporiadanie stavby a vonkajší vzhľad vychádza z kvádru. Tento koncep bol definovaný na začiatku investorom. Podlhovastý tvar domu umožňuje dobré presvetlenie interiéru a  súčasne umožňuje využiť juhovýchodnú stranu na vytvorenie príjemného priestoru s terasou. Zvolené materiály zodpovedajú zámeru uplatnenia princípov ekologickej architektúry. Základným stavebným materiálom tohto ekodomu je drevo – slama – hlina. Nosnú konštrukciu domu tvorí drevený skelet. Obvodový plášť domu je zateplený slamenými balíkmi z dvoch strán omietaných hrubou vrstvou hlinenej omietky. Omietky v interiéri a na slamených balíkoch budú hlinené. Do ílovej hliny sa pridá piesok a slama a takýmto spôsobom bude omietka ručne nahadzovaná na povrch slamy. Ukladanie balíkov a hlinené omietky boli realizované svojpomocne a pomocou workshopu zameraného na ekologickú architektúru. Strecha je plochá vegetačná. Dom  spĺňa energetickú triedu pasívnych domov s rekuperačným vetraním.

1_návrh

2_proces výstavby