BORINKA ekodom

1_Návrh

BORINKA * RODINNÝ DOM
ARCHITEKT * Ing. arch. JAROSLAV HRIVNÁK
SPOLUPRACOVALI  *  BARBORA HUDECOVÁ
MIESTO STAVBY * BORINKA, OKRES  MALACKY
INVESTOR  * EMILIO PACINI s RODINOU
PROJEKT * 2014
REALIZÁCIA * 2015

SITUOVANIE Dom je situovaný  v obci Borinka, v existujúcej zástavbe domov pri hlavnej ulici.. Terén pozemku je svahovitý, stúpa smerom k  lesu. DOM. Dom je trojpodlažný, má dve nadzemné podlažia a jedno podlažie zapustené pod terén. Je zastrešený sedlovou strechou orientovanou rovnobežne s ulicou, jeho pôdorys je v tvare obdĺžnika s jednou stranou skosenou o rozmeroch 16,65 x 9m. Dom je situovaný na spodnom okraji parcely v kontakte s ulicou. Koncepcia  domu je postavená na princípoch ekologickej architektúry so štandardom nízkoenergetického domu. Dom je navrhovaný pre mladú viacdetnú rodinu, ktorej predstavou bolo postaviť ekologický dom z prírodných materiálov, s čo najmenšou spotrebou energií. Základným stavebným materiálom tohto ekodomu je drevo, slama a hlina, doplňujúcim je tehla a betón
Nosná konštrukcia domu je tvorená dvoma stavebnými metódami: Suterén tvoria obvodové múry z betónových tvárnic hr.40 cm, ktoré sú zateplené 10cm vrstvou tepelnej izolácie do nezamrzajúcej hĺbky. Strop nad suterénom je navrhnutý ako ŽB monolitická doska. Nosnú konštrukciu obytných podlaží domu tvorí murivo a drevený skelet. Prízemie je murované z tehloblokov a poschodie je zrealizované ako drevený skelet zateplený slamenými balíkmi. Omietky v interiéri a hlavne v exteriéri na slamených balíkoch sú hlinené z hliny z okolia stavby. Ukladanie balíkov a hlinené omietky boli zrealizované svojpomocne a pomocou workshopu zameraného na ekologickú architektúru. Strecha je sedlová s keramickou krytinou. Dom je založený na betónových základoch.

Tepelný odpor takto zkonštruovanej obvodovej steny je  R = 6,67 m2K/W, čo je dvojnásobne lepší výsledok ako požaduje norma pre novostavby /R=3/. Pre dodržanie tohto výborného výsledku bude nutné použiť okná s izolačným trojsklom, minimálne na severnej strane.  Ako zdroj tepla  okrem tradičného vykurovania pomocou radiátorov bude použitá veľká murovaná pec zo šporákom

 

 

1_Projekt

BORINKA * RODINNÝ DOM
ARCHITEKT * Ing. arch. JAROSLAV HRIVNÁK
SPOLUPRACOVALI  *  BARBORA HUDECOVÁ
MIESTO STAVBY * BORINKA, OKRES  MALACKY
INVESTOR  * EMILIO PACINI s RODINOU
PROJEKT * 2014
REALIZÁCIA * 2015

SITUOVANIE Dom je situovaný  v obci Borinka, v existujúcej zástavbe domov pri hlavnej ulici.. Terén pozemku je svahovitý, stúpa smerom k  lesu. DOM. Dom je trojpodlažný, má dve nadzemné podlažia a jedno podlažie zapustené pod terén. Je zastrešený sedlovou strechou orientovanou rovnobežne s ulicou, jeho pôdorys je v tvare obdĺžnika s jednou stranou skosenou o rozmeroch 16,65 x 9m. Dom je situovaný na spodnom okraji parcely v kontakte s ulicou. Koncepcia  domu je postavená na princípoch ekologickej architektúry so štandardom nízkoenergetického domu. Dom je navrhovaný pre mladú viacdetnú rodinu, ktorej predstavou bolo postaviť ekologický dom z prírodných materiálov, s čo najmenšou spotrebou energií. Základným stavebným materiálom tohto ekodomu je drevo, slama a hlina, doplňujúcim je tehla a betón
Nosná konštrukcia domu je tvorená dvoma stavebnými metódami: Suterén tvoria obvodové múry z betónových tvárnic hr.40 cm, ktoré sú zateplené 10cm vrstvou tepelnej izolácie do nezamrzajúcej hĺbky. Strop nad suterénom je navrhnutý ako ŽB monolitická doska. Nosnú konštrukciu obytných podlaží domu tvorí murivo a drevený skelet. Prízemie je murované z tehloblokov a poschodie je zrealizované ako drevený skelet zateplený slamenými balíkmi. Omietky v interiéri a hlavne v exteriéri na slamených balíkoch sú hlinené z hliny z okolia stavby. Ukladanie balíkov a hlinené omietky boli zrealizované svojpomocne a pomocou workshopu zameraného na ekologickú architektúru. Strecha je sedlová s keramickou krytinou. Dom je založený na betónových základoch.

Tepelný odpor takto zkonštruovanej obvodovej steny je  R = 6,67 m2K/W, čo je dvojnásobne lepší výsledok ako požaduje norma pre novostavby /R=3/. Pre dodržanie tohto výborného výsledku bude nutné použiť okná s izolačným trojsklom, minimálne na severnej strane.  Ako zdroj tepla  okrem tradičného vykurovania pomocou radiátorov bude použitá veľká murovaná pec zo šporákom

3_Proces

4_Slamovanie_workshop